VISI

  • Terwujudnya generasi yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan Menguasai Ilmu Pengetahuan

MISI

  • Membekali peserta didik dengan pengetahuan agama yang benar, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, menjauhi kesyirikan dan penyimpangan
  • Memberikan kajian Agama Islam yang lebih luas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari
  • Memberikan kemampuan pengetahuan umum yang proporsional
  • Mengerahkan bakat dan potensi peserta didik yang sesuai dengan syariat Islam
  • Mencetak generasi penghafal Al-Quran dan Al-Hadits